Stara Kopalnia Uranu w Kletnie

Nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie – Podziemna Trasa Turystyczna udostępniona jest dla zwiedzających od 2002 roku. Ponad 36 km podziemnych wyrobisk, szybów i sztolni powstało w latach 1948-1958 w wyniku poszukiwań i eksploatacji uranu oraz fluorytu przez ZSRR. Od początku działania kopalni w ciągu 5 lat wydobyto tu ok. 20 ton uranu na potrzeby radzieckiego przemysłu zbrojeniowego.

Podczas zwiedzania udostępnionej trasy turystycznej (około 200 m) można zobaczyć m.in. atrakcyjnie oświetlone wystąpienia miejscowych minerałów, jak fluoryt i kwarc oraz szereg ekspozycji o charakterze edukacyjnym z dziedziny geologii, mineralogii, historii górnictwa i regionu oraz ekologii). Sztolnia jest bezpieczna i wolna od promieniowania radioaktywnego.

Prócz tego znajdziemy tu wiele zgromadzonych pamiątek i eksponatów związanych z górnictwem, jak kilkusetletnie mapy górnicze, lampy i maszyny górnicze czy liczniki Geigera.

Zwiedzanie pod opieką przewodnika trwa ok. 40 min. Dla gości bezpłatny parking dla pojazdów do 5 ton oraz miejsce na rozpalenie ogniska.

Multimedia